ліастен

імуномодулятор нового покоління

 +380 (44) 499 88 01
 +380 (67) 582 33 22
 +380 (95) 582 33 22

 liasten.com
 info@enzim.biz

оригінальний імуномодулятор нового покоління

Оригінальний природний препарат, отриманий з клітинних стінок Lactobacillus Delbrueckii з використанням сучасних виробничих технологій.

Доведено високу ефективність у 8 багатоцентрових клінічних дослідженнях, які проводилися в провідних наукових та лікувальних установах України.

Має виражену імуномодулюючу дію, сприяє нормалізації порушених показників імунітету, лейкоцитів крові.

Надає додатковий протипухлинний і антиметастатичний ефекти, нетоксичний, добре переноситься хворими і практично не викликає побічних ефектів.

Провідне місце в медикаментозній імунотерапії займають препарати, отримані з використанням сучасних виробничих технологій. Препарат ЛІАСТЕН© був розроблений великим авторським колективом вчених і практиків, захищений декількома патентами України, випускається ДП "ЕНЗИМ" (м Ладижин, Вінницька область, Україна).

Було переконливо доведено високу ефективність та безпеку препарату. Так, в 8 багатоцентрових клінічних дослідженнях, які проводилися в провідних наукових і лікувальних установах України, встановлено, що препарат ЛІАСТЕН© має виражену імуномодулюючу дію, сприяє нормалізації порушених показників імунітету, лейкоцитів крові, надає додатковий протипухлинний і антиметастатичний ефекти, проявляє радіопротекторні та антиоксидантні властивості, допомагає хворим на рак успішно пройти повний курс хіміотерапії та променевої терапії, збільшує тривалість і якість їх життя.

ефективність

Препарат ЛІАСТЕН© призначають як імуномодулюючий та гемопротекторний засіб при:

 захворюваннях, що супроводжуються вторинним імунодефіцитом та лейкопенією;
 хіміотерапії і променевої терапії онкологічних хворих та хворих на лейкоз;
 гострих та хронічних променевих ураженнях;
 хірургічному лікуванні онкологічних та інших категорій хворих;
 гострих і хронічних бактеріальних і вірусних інфекціях, зокрема при туберкульозі;
 лікуванні хворих з лейкопеніями різного походження.

Переваги препарату ЛІАСТЕН©:


стимулює роботу всіх основних клітин імунної системи (Т- і В-лімфоцитів, макрофагів);


підсилює фагоцитоз (поглинання та перетравлення) вірус-і ваних, та пухлинних клітин, бактеріальних агентів клітинами імунної системи;


підсилює вироблення захисних антитіл (імуноглобулінів) проти чужорідних речовин;


підвищує цитотоксичні властивості лімфоцитів та інших клітин по відношенню до чужорідних бактеріальним агентам, вірус-інфікованим і пухлинних клітин;


стимулює гемо- та лейкопоез (процес створення лейкоцитів та еритроцитів крові);


зменшує побічні ефекти хіміотерапії та променевої терапії пухлин;


покращує циркуляцію крові в тканинах, покращує загоєння післяопераційних ран;


модуляція системи цитохрому Р-450.

Результати імунологічного дослідження ефективності вітчизняного імуномодулятора ЛІАСТЕН© в комплексному лікуванні хворих з опіками...

Результати клінічного застосування препарату ЛІАСТЕН© в Україні на базі відділень хіміотерапії і радіології...

безпека

заключення

В Інституті онкології АМН України у відділенні променевої терапії з 01.04.07 р. до 01.08.07 р. проведені клінічні дослідження з вивчення дії медичного імунобіологічного препарату Ліастен при хіміопроменевій терапії (ХПТ) у онкологічних хворих.

Згідно інструкції до препарату, Ліастен відноситься до імуномодуляторів природного походження з широким спектром дії. Він являє собою фрагменти клітинної стінки лактобактерій, які стимулюють функцію макрофагів і нормалізують кількість Т-лімфоцитів. Ліастен здатен підвищувати цитотоксичну активність природних клітин-кілерів, сприяти стимуляції лейкопоеза, зменшувати побічні ефекти хіміо- та променевої терапії.

У дослідження були включені хворі на рак молочної залози ІІБ-ШБ ст. і хворі на рак шийки та тіла матки ІБ-ШБ ст. Досліджувану групу склали 20 пацієнток: 6 - хворі на рак молочної залози, 8 - на рак шийки матки і 6 - на рак тіла матки. Контрольну групу становили 10 хворих: 4 - на рак молочної залози і 6 - на рак шийки матки. Усім хворим проводили ХПТ згідно стандартним методам лікування. Пацієнтам досліджуваної групи впродовж всього курсу лікування вводили препарат Ліастен по 200 мг внутрішньом'язево один раз в 7 діб, максимальною дозою 1000 мг за 5 ін'єкцій.

Усі хворі лікування переносили задовільно. При введенні Ліастену у однієї хворої на місці ін'єкції спостерігали гіперемію, гіпертермію і незначний зуд. Під впливом дії десенсибілізуючого препарату всі побічні ефекти зникли. У другої хворої досліджуваної групи після введення Ліастену виник головний біль, а у двох з решти відмічали підвищення температури тіла до 37,5 °С протягом 5-6 годин після кожної ін'єкції, проте, медичної корекції це не потребувало.

Починаючи з 2-3-ї ін'єкції Ліастену на фоні ХПТ, хворі відмічали зменшення болі, слабкості. У цей період за допомогою об'єктивних методів дослідження було зареєстровано зменшення розмірів пухлини та інфільтрації оточуючих нормальних тканин. Незважаючи на те, що хворим досліджуваної групи опромінення проводили на тлі введення хіміопрепаратів, показники крові, а саме, лейкоцити і лімфоцити протягом усього курсу були в межах норми. У 6 хворих контрольної групи під час лікування зареєстровано лейкопенію (5 випадків -І ступеня, 1 випадок - II ступеня), у 2 хворих відмічено тромбоцитопенію. Променеві реакції (ентероколіти, епідерміти) також спостерігали у більшої частини хворих цієї групи. Враховуючи вираженість променевих реакцій, 3 хворі контрольної групи потребували вимушеної перерви в лікуванні.

Таким чином, застосування Ліастену при лікуванні онкологічних хворих сприяє стимуляції лейкопоеза, зменшує побічні ефекти ХПТ, дає можливість провести курс лікування в запланованому об'ємі і без вимушеної перерви. Тому, Ліастен може застосовуватись під час ХПТ онкохворих як препарат супроводу для забезпечення повного курсу основного лікування.

Керівник відділу променевої терапії д.мед.н.,
проф. Іванкова B.C.

Заступник директора з наукової роботи 10 АНУ д.мед.н.,
проф. Гріневич Ю.Я.

Відкриті дослідження ефективності та безпеки препарату

назва дослідженняосновні результати
Інститут експериментальної онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАНУ, Київ, 1994.
"Експериментальне вивчення специфічної та загальної фармакологічної активності субстанції та ГЛЗ Бластолена". Доведено дозозалежні иммуномодуляция клітинного і гуморального імунітету, стимуляція кровотворення, функції макрофагів.
Інститут фармакології і токсикології АМН України, Київ, 1994.
"Експериментальне вивчення нешкідливості субстанції і ГЛЗ Бластолена". Доведено відсутність гострої токсичної, сенсибилизирующей і аллергизирующей активності. Виявлено дозозалежне местнораздражающее дію.
Київський НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського, Київ, 1995.
"Результати клінічного випробування (1-а фаза) препарату "Бластен" у хворих менінгоенцефалітом і лептоспірозом". Відсутність вираженого позитивного клінічного ефекту, відсутність вираженого побічної дії препарату.
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, каф. факультетської хірургії №1, Київ, 1996.
"Клінічне випробування нового лікарського засобу иммуномодулятора "Бластен" (2-а фаза)". Зменшення частоти післяопераційних ускладнень, поліпшення регенерації ран, поліпшення загального стану.
НДІ онкології та радіології МОЗ України, Київ, 1996.
"Клінічне випробування нового лікарського засобу иммуномодулятора "Бластен" (2-га фаза)". Зменшення побічних ефектів хіміо- і променевої терапії, імуномодулюючу дію.
Київський НДІ отоларингології МОЗ України, Київ, 1996.
"Клінічне випробування нового лікарського засобу иммуномодулятора "Бластен" (2-га фаза)". Зменшення побічних ефектів хіміо- та променевої терапії, імуномодулююча дія.
Інститут експериментальної онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАНУ, Київ, 1996.
"Клінічне випробування нового лікарського засобу иммуномодулятора "Бластен" (2-га фаза)". Зменшення побічних ефектів хіміо- та променевої терапії, імуномодулююча дія.
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, каф. клінічної імунології та алергології, Київ, 1999.
"Вивчення ефективності клінічного застосування "Бластену" в комплексному лікуванні хворих на хронічний обструктивний бронхіт". Доведено імунотропну дію на неспецифічну ланку, фагоцитоз, гуморальний імунітет, запропонована схема застосування при ХОЗЛ.
Примітка: з 2006 року поліпшена формула препарату випускається підприємством "Ензим" під новою комерційною назвою ЛІАСТЕН©.

публікації

Особливості сучасної імуномодулюючої терапії

Імунотропні препарати – лікарські засоби, лікувальний ефект яких пов'язаний з переважною (або селективною) дією на імунну систему. До них можна віднести: імуномодулятори (функції імунної системи, що відновлюють, що залежить від її вихідного стану), імуностимулятори, імунодепресанти...

Науково-практичний журнал АСТМА ТА АЛЕРГІЯ, Січень-березень №1 2013 р.
Ю. И. Фещенко, Е. М. Рекалова
ДУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского НАМН Украины», г. Киев

Читати/вантажити...⇲

Результати лікування хворих з вперше діагностованим деструктивним туберкульозом легень при застосуванні імуномодулятора мурамілпептидного ряду

Резюме: Изучены результаты комплексного лечения больных с впервые диагностированным деструктивным туберкулезом легких при использовании оригинального отечественного иммуномодулятора мурамилпептидного ряда. Показано, что данный иммуномодулятор позитивно влияет на состояние моноцитарно-макрофагального звена иммунитета, киллерную активность лимфоцитов, способствует нормализации картины периферической крови у больных туберкулезом легких...

Український пульмонологічний журнал, №3 2010
С.В. Зайков, О.В. Пликанчук
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Читати/вантажити...⇲

Ефективність лікування хворих з уперше діагностованим деструктивним туберкульозом легенів при використанні імуномодулятора мурамілпептидного ряду

Резюме: Приведены результаты клинико-лабораторного, иммунологического и рентгенологического исследования эффективности иммуномодулятора мурамилпептидного ряда в комплексном лечении больных с впервые диагностированным деструктивным туберкулезом легких. Использование оригинального отечественного иммуномодулятора Лиастен способство-вало восстановлению состояния иммунной системы больных и, как следствие, более быстрому исчезновению основных клинических симптомов заболевания...

Ліки України, №3(129) 2009
С.В. Зайков, О.В. Пликанчук

Читати/вантажити...⇲

Динаміка імунологічних показників у хворих із вперше діагностованим деструктивним туберкульозом легень під впливом імуномодулятору мурамілпептидного ряду

Резюме: Исследованы результаты влияния иммуномодуляторов мурамилпептидного ряда на динамику иммунологических показателей у 40 больных с впервые диагностированным деструктивным туберкулезом легких Показано, что после приема иммуномодулирующего препарата в основной группе больных произошо более существенное повышение содержания CD3+ Т-лимфоцитов, CD4+ Т-лимфоцитов, СD16+ Т-лимфоцитов, а также снижение гиперчувствительности лейкоцитов к туберкулину в сравнении с пациентами контрольной группы...

Медичні перспективи, 2009 том XIV, 2
С.В. Зайков, О.В. Пликанчук

Читати/вантажити...⇲

Динамика клинических и иммунологических показателей у больных с впервые диагностированным деструктивным туберкулезом легких под влиянием иммуномодулятора мурамилпептидного ряда

Резюме: Туберкулез - это вторичный иммунодефицит. В наше время актуальным является прием лекарственных средств, которые положительно влияют на иммунологические механизмы и, соответственно, повышают зффективность лечения туберкулеза. Исследованы результаты влияния иммуномодулятора мурамилпептидного ряда на иммунологические и клинические показатели у больных с впервые диагностированным деструктивным туберкулезом легких...

Таврійський медико-біологічний вісник, том 12, № 1(45), 2009
О.В. Пликанчук
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Читати/вантажити...⇲

Перспективи застосування імуномодулювальних засобів при туберкульозі органів дихання

У XXI ст. туберкульоз продовжує залишатися глобальною проблемою людства. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), загальна кількість хворих на туберкульоз сягає 50-60 млн, щорічно у світі реєструють 7-10 млн нових випадків захворювання на туберкульоз, близько 3 млн осіб помирають від нього...

Раціональна фармакотерапія, №3 (06) 2008
С.В. Зайков, О.В. Пликанчук
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Читати/вантажити...⇲

Применение иммуномодуляторов при заболеваниях органов дыхания

Одной из важнейших задач, стоящих перед практической медициной, является повышение эффективности лечения больных с заболеваниями органов дыхания (ЗОД), распространенность которых в последние годы неуклонно возрастает...

Раціональна фармакотерапія, №1 (06) 2008
С.В. Зайков
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Читати/вантажити...⇲

Перспективы применения иммуномодуляторов мурамилпептидного ряда в онкологии

Повышение эффективности лечения больных со злокачественными новообразованиями - одна из наиболее актуальных проблем современной онкологии. Основные методы терапии онкопатологии (хирургическое вмешательство, химио- и лучевая терапия) направлены лишь на элиминацию опухоли, но не способны удалить из организма все опухолевые клетки...

Рациональная фармакотерапия, №3 (04) 2007, Обзор
С.В. Зайков, С.И. Шпилевая
Национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Винница
НИИ экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии имени Р.Е. Кавецкого НАН Украины, Киев

Читати/вантажити...⇲

Результати імунологічного дослідження ефективності вітчизняного імуномодулятора ліастену в комплексному лікуванні хворих з опіками

Резюме: У роботі наведено результати імунологічного дослідження ефективності вітчизняного імуномодулятора ліастену в комплексному лікуванні хворих із тяжкими опіками. Позитивний ефект використання ліастену реалізується за рахунок стимуляції клітинної і гуморальної ланок імунітету та тенденції до нормалізації природної резистентності організму...

ШПИТАЛЬНА ХІРУРГІЯ, 2, 2007, ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
УДК 615.37:615.065:616-001.17-059
В.І. Нагайчук, С.В. Зайков, A.M. Поворозник, Л.І. Москальова
Вінницький Національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Читати/вантажити...⇲

Иммунокоррекция с помощью иммуномодулятора с laсtobacillus delbrueckii в комплексном лечении больных раком молочной железы II-IV стадии

Резюме: Установлено, что использование иммуномодулятора - продукта Laсtobacіllus Delbrueckіі в комплексном лечении пациенток со ІІ-ІV стадией рака молочной железы (РМЖ) производит корригирующее влияние на клеточный состав периферической крови; повышает естественную резистентность и фагоцитарную активность, а также спонтанную продукцию мононуклеарными клетками периферической крови ИЛ-1,ИЛ-2, фактора некроза опухолей (ФНО)...

Онкология Т.2 №4 2000
З.Д. Савцова С.И. Шпилевая В.И. Тарутинов В.П. Рогацкая Т.А. Менек И.С. Никольский B.C. Мосиенко Л.Н. Шинкаренко В.Ф. Чехун

Читати/вантажити...⇲

Лиастен: новый оригинальный иммуномодулятор

Резюме: Иммунная система (ИС) человека выполняет важную функцию по сохранению постоянства внутренней среды организма путем распознавания и удаления из него вирусов, бактерий, злокачественных клеток и других чужеродных веществ. При нарушении ее функции развиваются такие широко распространенные в последние годы иммунозависимые заболевания, как иммунодефициты, аллергические, аутоиммунные, опухолевые процессы. Лечение больных этими заболеваниями проводится с помощью иммунотропных препаратов...

Еженедельник АПТЕКА №41 (562)
С.В. Зайков

Читати/вантажити...⇲

Бластен* - новый отечественный иммуномодулятор биологического происхождения

Обобщены результаты доклинического изучения оригинального лечебного препарата “Бластен”*, который получен из клеточных стенок Lactobacillus Delbrueckii. Показано, что бластен* является эффективным иммуномодулятором. Спектр иммуномодулирующих эффектов бластена* включает в себя: влияние как на реакции специфического иммунитета, так и неспецифической резистентности организма. Показана дозозависимость влияния бластена* на определенные части иммунной системы...

Журн. АМН України, 1999, т. 5, №1. - С. 79-86 УДК. 615.32:615.37
В. С. Мосієнко, М. Д. Мосієнко, 3. Д. Савцова, В. С. Даниленко, М. Ю. Волкова, Л. М. Шинкаренко, Н. А. Щеглова, В. Г. Восп’яков, О. В. Свідро, Т. А.Меньок
(Представлено акад. НАН і АМН України В. Фролькісом)

Читати/вантажити...⇲

питання

Так, в окремих випадках після ін'єкції ЛІАСТЕНА можливе короткочасне підвищення температури тіла, біль у суглобах. У таких випадках рекомендовано збільшити інтервал між ін'єкціями. Додаткового лікування не потрібно.

Дякуємо за Вашу цікавість до нашого препарату «ЛІАСТЕН». Ми, з залученням онкологів з Києва, провели дослідження по можливості застосування препарату «ЛІАСТЕН» для лікування хворих Т-молекулярною неходжкинською лімфомою. На тлі прийому препарату «ЛІАСТЕН» не відзначалося прогресування хвороби, препарат добре переносився, дав можливість провести повний курс основної терапії, проявив також органопротекторні властивості.

Дякуємо за Ваш інтерес до препарату. При застосуванні препарату «ЛІАСТЕН» у неоперабельних хворих на тлі курсу гормональної терапії не спостерігалося виражених побічних ефектів (набухання грудей, чесання і т.п.) Препарат дав можливість повністю провести курс гормонотерапії без перерв.

Так, досвід застосування при лікуванні дисплазій та інших передракових станів є. З цієї проблеми готується до видання наукова робота. Зауважимо, що при монотерапії препаратом «ЛІАСТЕН» поліпшення спостерігалося у 50-60% жінок, при проведенні комплексної терапії із застосуванням препарату - одужання практично у 100%.

З цього питання зараз проводиться клінічне дослідження. За попередніми даними підвищується частота ерадикації H.pylori, зменшується ліжко-день, настає більш швидке загоєння виразки.

На жаль, переконливих даних як «За», так і «Проти» немає. Наукові публікації з даної проблеми вкрай суперечливі.

На Ваше питання можна з упевненістю сказати, що препарат Вам в даному випадку показаний. Підвищена кількість лейкоцитів пов'язана більше з тим, що у Вас є загострення якогось запального захворювання. Корекцію рекомендуємо провести хорошим курсом антибактеріальної терапії під контролем загального аналізу крові. Набряклість більш ймовірно вторинна - через декомпенсації серцево-сосудітой діяльності. Корегуються подібні порушення лікарем-кардіологом, до якого радимо Вам звернутися. Найчастіше порушення в Вашому випадку пов'язані з основним захворюванням, тому всі заходи, що усувають токсичні впливи самої пухлини і основне лікування рекомендую проводити під прикриттям введення препарату «ЛІАСТЕН» внутрішньом'язово 1 раз в 5 днів протягом усього курсу терапії.

Дія препарату на системи крові знаходиться в стадії клінічного вивчення. За попередніми даними під впливом препарату відбувається активація системи комплементу за класичним і альтернативного шляху, вивільнення С3е фрагмента комплементу і стимуляція міграції нейтрофілів з кісткового мозку а також підвищення рівня кортикостероїдів і виведення лейкоцитів з фізіологічних депо. По завершенню дослідження повні дані будуть розміщені в медичних виданнях та на нашому сайті.

Ми не маємо досвіду використання ЛІАСТЕНА в наркологічній практиці, в тому числі для лікування алкогольних психозів і станів наркотичної абстиненції.

У Вашому випадку, на жаль, мова йде про запущеної стадії захворювання. Однак препарат «ЛІАСТЕН» допоможе пацієнтові легше перенести курс хіміотерапії або променевої терапії, підвищити кількість лейкоцитів крові.

Ми маємо в своєму розпорядженні поки що поодинокі спостереження застосування препарату «ЛІАСТЕН» при лімфогранулематозі. Ця тема потребує подальшого вивчення. У наших випадках застосування препарату «ЛІАСТЕН» дало позитивний ефект, дозволивши хворим пройти повний курс терапії захворювання.

Ми маємо дані щодо застосування препарату при папіломавірусної інфекції за участю жінок. Можливості застосування нашого препарату більш детально описані в журналі «Університетська клініка» Том 4, №1, 2008 стаття «Застосування ліастена в гінекологічній практиці». Автори статті: О.В. Булавенко С.В. Зайков, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова. Коротко можемо повідомити Вам, що результати застосування препарату «ЛІАСТЕН» в комплексному лікуванні папіломавірусної інфекції дозволяють знизити дозу базисних препаратів, зменшити тривалість термінів лікування, подовжити період ремісії захворювання.

На даний момент проводяться клінічні дослідження щодо застосування препарату «ЛІАСТЕН» при вірусних гепатитах В і С, а також при цирозі печінки на базі кафедри інфекційних хвороб ВГНМУ (зав.кафедрою проф. Мороз Л.В.). Попередні дані вельми обнадійливі. У комплексі з базовою терапією препарат показав відмінні результати. Результати досліджень будуть опубліковані в поточному році.

У нас немає такого досвіду. Але можна спробувати препарат «ЛІАСТЕН» в комплексі з препаратами інтерферонів для посилення їх ефекту.