заключення

В Інституті онкології АМН України у відділенні променевої терапії з 01.04.07 р. до 01.08.07 р. проведені клінічні дослідження з вивчення дії медичного імунобіологічного препарату Ліастен при хіміопроменевій терапії (ХПТ) у онкологічних хворих.

Згідно інструкції до препарату, Ліастен відноситься до імуномодуляторів природного походження з широким спектром дії. Він являє собою фрагменти клітинної стінки лактобактерій, які стимулюють функцію макрофагів і нормалізують кількість Т-лімфоцитів. Ліастен здатен підвищувати цитотоксичну активність природних клітин-кілерів, сприяти стимуляції лейкопоеза, зменшувати побічні ефекти хіміо- та променевої терапії.

У дослідження були включені хворі на рак молочної залози ІІБ-ШБ ст. і хворі на рак шийки та тіла матки ІБ-ШБ ст. Досліджувану групу склали 20 пацієнток: 6 - хворі на рак молочної залози, 8 - на рак шийки матки і 6 - на рак тіла матки. Контрольну групу становили 10 хворих: 4 - на рак молочної залози і 6 - на рак шийки матки. Усім хворим проводили ХПТ згідно стандартним методам лікування. Пацієнтам досліджуваної групи впродовж всього курсу лікування вводили препарат Ліастен по 200 мг внутрішньом'язево один раз в 7 діб, максимальною дозою 1000 мг за 5 ін'єкцій.

Усі хворі лікування переносили задовільно. При введенні Ліастену у однієї хворої на місці ін'єкції спостерігали гіперемію, гіпертермію і незначний зуд. Під впливом дії десенсибілізуючого препарату всі побічні ефекти зникли. У другої хворої досліджуваної групи після введення Ліастену виник головний біль, а у двох з решти відмічали підвищення температури тіла до 37,5° С протягом 5-6 годин після кожної ін'єкції, проте, медичної корекції це не потребувало.

Починаючи з 2-3-ї ін'єкції Ліастену на фоні ХПТ, хворі відмічали зменшення болі, слабкості. У цей період за допомогою об'єктивних методів дослідження було зареєстровано зменшення розмірів пухлини та інфільтрації оточуючих нормальних тканин. Незважаючи на те, що хворим досліджуваної групи опромінення проводили на тлі введення хіміопрепаратів, показники крові, а саме, лейкоцити і лімфоцити протягом усього курсу були в межах норми. У 6 хворих контрольної групи під час лікування зареєстровано лейкопенію (5 випадків -І ступеня, 1 випадок - II ступеня), у 2 хворих відмічено тромбоцитопенію. Променеві реакції (ентероколіти, епідерміти) також спостерігали у більшої частини хворих цієї групи. Враховуючи вираженість променевих реакцій, 3 хворі контрольної групи потребували вимушеної перерви в лікуванні.

Таким чином, застосування Ліастену при лікуванні онкологічних хворих сприяє стимуляції лейкопоеза, зменшує побічні ефекти ХПТ, дає можливість провести курс лікування в запланованому об'ємі і без вимушеної перерви. Тому, Ліастен може застосовуватись під час ХПТ онкохворих як препарат супроводу для забезпечення повного курсу основного лікування.

Керівник відділу променевої терапії д.мед.н.,
проф. Іванкова B.C.

Заступник директора з наукової роботи 10 АНУ д.мед.н.,
проф. Гріневич Ю.Я.

Багатоцентрові відкриті дослідження ефективності та безпеки препарату, проведені в 8 провідних науково-практичних установ України (див. Таблицю), показали, що "Ліастен" є не до ладу ефективним, але і безпечним препаратом. При його використанні в терапевтичних дозах побічні ефекти препарату виникають вкрай рідко і носять скороминущий і неважкий характер.

Іноді можливе короткочасне незначне підвищення температури тіла, виникнення місцевих реакцій, болю в суглобах. У таких випадках необхідно збільшити інтервал між ін'єкціями препарату з 5-7 до 10 днів.

Відкриті дослідження ефективності та безпеки препарату
№ з/п Назва дослідження Місце і рік проведення Основні результати
1 "Експериментальне вивчення специфічної та загальної фармакологічної активності субстанції та ГЛЗ бластолена" Інститут експериментальної онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАНУ, Київ, 1994 Доведено дозозалежні иммуномодуляция клітинного і гуморального імунітету, стимуляція кровотворення, функції макрофагів.
2 "Експериментальне вивчення нешкідливості субстанції і ГЛЗ бластолена" Інститут фармакології і токсикології АМН України, Київ, 1994 Доведено відсутність гострої токсичної, сенсибилизирующей і аллергизирующей активності. Виявлено дозозалежне местнораздражающее дію.
3 "Результати клінічного випробування (1-а фаза) препарату" бластів "у хворих менінгоенцефалітом і лептоспірозом" Київський НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського, Київ, 1995 Відсутність вираженого позитивного клінічного ефекту, відсутність вираженого побічної дії препарату
4 "Клінічне випробування нового лікарського засобу иммуномодулятора" бластів "(2-а фаза)" Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, каф. факультетської хірургії №1, Київ, 1996. Зменшення частоти післяопераційних ускладнень, поліпшення регенерації ран, поліпшення загального стану
5 "Клінічне випробування нового лікарського засобу иммуномодулятора" бластів "(2-а фаза)" НДІ онкології та радіології МОЗ України, Київ, 1996 Зменшення побічних ефектів хіміо- і променевої терапії, імуномодулюючу дію
6 "Клінічне випробування нового лікарського засобу иммуномодулятора" бластів "(2-я фаза)" Київський НДІ отоларингології МОЗ України, Київ, 1996 Зменшення побічних ефектів хіміо- і променевої терапії, імуномодулюючу дію
7 "Клінічне випробування нового лікарського засобу иммуномодулятора" бластів "(2-я фаза)" Інститут експериментальної онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАНУ, Київ, 1996 Зменшення побічних ефектів хіміо- і променевої терапії, імуномодулюючу дію
8 "Вивчення ефективності клінічного застосування бластів в комплексному лікуванні хворих на хронічний обструктивний бронхіт" Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, каф. клінічної імунології та алергології, Київ, 1999 Доведено иммунотропное дію на неспецифічну ланку, фагоцитоз, гуморальний імунітет, запропонована схема застосування при ХОЗЛ

Примітка: з 2006 року поліпшена формула препарату випускається підприємством "Ензим" під новим комерційним назвою "ЛІАСТЕН".

ЗАТВЕРДЖУЮ
заступник Головного
державного санітарного
лікаря України
Л.М. Мухарська
"19" травня 2006 р р

інструкція
для застосування медичного імунобіологічного препарату
ліастен (liasten)
бактеріальний препарат імуномодулюючої дії

Загальна характеристика:
міжнародна непатентована назва: LIASTENUM;
основні властивості лікарської форми: ліофілізований порошок або пориста маса білого або білого з жовтуватим відтінком кольору, легко розчинні у воді для ін'єкцій і розчині натрію хлориду ізотонічного 0,9% для ін'єкцій.

Склад:
діюча речовина - 1 флакон містить 0,002 г глюкозамінілмурамілпентапептіда (N-ацетилглюкозамин-N-ацетілмурамініл-L-аланіл-D-глюкозамін-L-лізил-D-аланіл-L-аспараніла) в перерахунку на пептиди;
допоміжна речовина - декстран 40.

Форма випуску.
Порошок для приготування розчину для ін'єкцій.

Код АТС.
L 03A. Цитокіни та імуномодулятори.

Імунологічні та біологічні властивості.
Ліастен відноситься до імуномодуляторів природного походження з широким спектром дії. Він являє собою фрагменти клітинної стінки лактобактерій. Ліастен стимулює функцію макрофагів і нормалізує кількість Т-лімфоцитів. Ліастен активує клітини моноцитарно-макрофагального ряду, фагоцитоз, підвищує активність лізосомальних ферментів, продукцію активних форм кисню, підсилює цитотоксичний ефект макрофагів по відношенню до пухлинних клітин. Препарат підсилює синтез прозапальних цитокінів, зокрема інтерлейкін-1. Ліастен підвищує цитотоксичну активність природних клітин-кілерів (ЄК). Імуномодулююча активність Ліастена проявляється також у тому, що препарат зберігає ендокринну функцію тимуса, в деяких випадках сприяє зниженню ціркулюючіх імунних комплексів. Ліастен сприяє стимуляції лейкопоезу, має слабку антиметастатичний і протипухлинну дію, зменшує побічні ефекти хіміо- і променевої терапії. Препарат не має ембріотоксичної, мутагенної і тератогенної дії.

Показання для застосування.
Ліастен призначають як імуномодулюючий засіб при захворюваннях, що супроводжуються вторинним імунодефіцитом і лейкопенією, зокрема при хіміо- і променевої терапії онкологічних хворих і хворих на лейкоз з метою зниження токсичної дії цитостатиків; при гострих і хронічних променевих ураженнях; при хірургічному лікуванні онкологічних захворювань (зокрема, молочної залози). Ліастен може застосовуватися при гострих і хронічних бактеріальних інфекціях, також показаний для лікування хворих з лейкопенією різного походження.

Спосіб застосування та дози.
Ліастен вводять підшкірно або внутрішньом'язово. Перед використанням препарату у флакон додається 1-2 мл розчину натрію хлориду ізотонічного 0,9% для ін'єкцій або води для ін'єкцій. Якщо передбачається підшкірне введення препарату, то можна використовувати 1 мл розчинника. Після додавання розчинника флакон ретельно струшують до повного розчинення його вмісту. Звичайна добова доза препарату для дорослих осіб становить 0,002 г глюкозамінілмурамілпентапептіда. На курс лікування використовується 3-5 ін'єкцій з інтервалом 5-7 діб між ними. При необхідності можна проводити повторні курси лікування через 3-6 і 12 місяців.

Побічна дія.
Препарат зазвичай добре переноситься. Іноді можливе короткочасне незначне підвищення температури тіла, виникнення місцевих реакцій, болю в суглобах. У таких випадках необхідно збільшити інтервал між ін'єкціями препарату до 10 днів.

Протипоказання.
Гіперчутливість до компонентів препарату та аутоімунні захворювання.

Особливості застосування.
З обережністю призначають хворим на алергічні захворювання. Досвіду застосування препарату вагітними, матерями, які годують груддю, і дітьми немає.

Умови зберігання.
Зберігати при температурі не вище + 25°С. Розчин препарату зберігати не більше 24 годин в холодильнику при температурі від -4°С до + 6°С.

Термін придатності. 3 роки.

Упаковка. По 0,002 г активної речовини в скляних флаконах №5 у картонній пачці.

Виробник. ДП "Ензим".
Адреса. 24321, м Ладижин, Вінницька обл., вул. Хлібозаводська, 2.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства охорони здоров'я України
№71 от 04.02.2010
Сертифікат про державну реєстрацію
№ 781 / 10-300200000 від 04.02.2010 р

інструкція
для застосування медичного імунобіологічного препарату
ліастен® (liasten)
імуномодулятор бактеріального походження

Загальна характеристика:
міжнародна непатентована назва: LIASTENUM;
основні властивості лікарської форми: ліофілізований порошок або пориста маса білого або білого з жовтуватим відтінком кольору, легко розчинні у воді для ін'єкцій і розчині натрію хлориду ізотонічного 0,9% для ін'єкцій.

Загальна характеристика:
міжнародна непатентована назва: LIASTENUM
основні властивості лікарської форми: округлі таблетки білого або майже білого кольору з жовтуватим відтінком, без оболонки.

Склад:
діюча речовина - 1 таблетка містить 0,002 г глюкозамінілмурамілпентапептіда в перерахунку на пептиди; допоміжні речовини - лактоза, целюлоза мікрокристалічна, натрієва сіль кроскармелози, сорбітол, гідроксипропілметилцелюлоза, магнію стеарат.

Форма випуску. Таблетки.

Код АТС.
L 03A. Цитокіни та імуномодулятори.

Імунологічні та біологічні властивості.
Ліастен® відноситься до імуномодуляторів природного походження з широким спектром дії. Він являє собою фрагменти клітинної стінки лактобактерій. Ліастен® стимулює функцію макрофагів і нормалізує кількість Т-лімфоцитів. Ліастен® активує клітини моноцитарно-макрофагального ряду, фагоцитоз, підвищує активність лізосомальних ферментів, продукцію активних форм кисню, підсилює цитотоксичний ефект макрофагів по відношенню до пухлинних клітин. Препарат підсилює синтез цитокінів, зокрема інтерлейкіну-1. Ліастен® підвищує цитотоксичну активність природних клітин-кілерів (ЄК). Імуномодулююча активність Ліастена® проявляється також у тому, що препарат зберігає ендокринну функцію тимуса, сприяє зниженню циркулюючих імунних комплексів. Ліастен® сприяє стимуляції лейкопоезу, має слабку антиметастатичний і протипухлинну дію, зменшує побічні ефекти хіміо- і променевої терапії. Препарат не має ембріотоксичної, мутагенної і тератогенної дії.

Показання для застосування:
Ліастен® призначають як імуномодулюючий засіб при різних захворюваннях, що супроводжуються вторинним імунодефіцитом, лейкопенією, зокрема при хіміо- і променевої терапії онкологічних хворих і хворих на лейкоз з метою зниження токсичної дії цитостатиків; при гострих і хронічних променевих ураженнях; при хірургічному лікуванні онкологічних та інших категорій хворих. Ліастен® показаний при гострих і хронічних бактеріальних і вірусних інфекціях, для лікування хворих з лейкопенією різного походження.

Спосіб застосування та дози:
Ліастен® в таблетках призначений для повільного розсмоктування в ротовій порожнині. Бажано повільно розсмоктувати таблетку під язиком. Зазвичай призначають по 1 таблетці 2 рази на добу. Курс лікування препаратом зазвичай становить 10-20 діб. При необхідності можна проводити повторні курси лікування Ліастеном® через 3-6 і 12 місяців.

Побічна дія:
Препарат зазвичай добре переноситься. Іноді можливе короткочасне незначне підвищення температури тіла, яке не потребує відміни препарату і проведення спеціальних медичних заходів.

Протипоказання:
Гіперчутливість до компонентів препарату.

Особливості застосування:
З обережністю призначають хворим на алергічні та аутоімунні захворювання. Досвіду застосування препарату вагітним і годуючим грудьми матерями немає. Проковтування таблетки дитиною або дорослим безпечно і не вимагає проведення додаткових медичних заходів.

Умови зберігання:
Зберігати при температурі не вище + 25°С.

Термін придатності: 3 роки.

Упаковка:
Таблетки по 2 мг плоскоциліндричні з фаскою №20 (10х2) у контурних чарункових упаковках і №20 в контейнерах полімерних.

Виробник:
ДП «Ензим» спільно з ЗАТ «Технолог».

Адреса:
ДП «Ензим», 24321, м Ладижин, Вінницька обл., Вул. Хлібозаводська, 2.
ЗАТ «Технолог», 20300, м Умань, Черкаська обл., Вул. Залізняка, 3.