оригінальний препарат, над яким працювали сотні вчених на протязі 15 років

Екологічні та соціально-економічні проблеми в Україні привели до лавиноподібного збільшення серед населення числа хронічних і рецидивуючих інфекційних, соматичних і онкологічних захворювань.

Дія факторів іонізуючої радіації, масивної і часто незбалансованої антибіотикотерапії додатково посилили порушення імунітету, які викликають розвиток і несприятливий перебіг більшості хвороб.

Особливу тривогу викликає зростання випадків онкологічних захворювань, який пов'язаний як з накопиченням в зовнішньому середовищі все більшої кількості канцерогенних речовин, так і зі зниженням імунологічної захисту організму широких верств населення.

На жаль, більше третини хворих на рак в Україні гинуть протягом 1-го року після встановлення діагнозу внаслідок пізньої діагностики захворювання і неможливості провести повноцінний курс її терапії.

Не можна обійти увагою і той факт, що протипухлинні хіміопрепарати і променева терапія надають додаткове гальмівну дію на клітини імунної системи і крові.

Численні дослідження переконливо показали, що порушення імунітету організму можуть істотно впливати на ефективність і прогноз лікування. Тому цілком логічними є спроби лікування онкологічних та запальних захворювань шляхом впливу на порушений імунітет за допомогою сучасних лікарських препаратів, які називаються імуномодуляторами. Останнім часом серед імуномодуляторів все більшого значення набувають лікарські засоби біологічного (природного) походження, які надають ефективну і, головне, безпечне вплив на людський організм. В останні роки тільки в Європі виконується 7 програм, які спрямовані на розробку, вивчення і використання для корекції порушень імунітету подібного класу препаратів. Аналогічні дослідження проводяться в США, Канаді, Росії та Японії.

Провідне місце в медикаментозній імунотерапії займають препарати, отримані з використанням сучасних виробничих технологій. В останні роки на фармацевтичному ринку України з'явився оригінальний природний препарат "ЛІАСТЕН", виділений з клітинних стінок Lactobacillus Delbrueckii. "ЛІАСТЕН" був розроблений великим авторським колективом вчених і практиків, захищений декількома патентами України, випускається ДП "ЕНЗИМ" (м Ладижин, Вінницька область, Україна).

В процесі розробки і реєстрації препарату "ЛІАСТЕН" було переконливо доведено його висока ефективність і безпека. Так, в 8 багатоцентрових клінічних дослідженнях, які проводилися в провідних наукових і лікувальних установах України, встановлено, що препарат "ЛІАСТЕН" має виражену імуномодулюючу дію, сприяє нормалізації порушених показників імунітету, лейкоцитів крові, надає додатковий протипухлинний і антиметастатичний ефекти, проявляє радіопротекторних і антиоксидантні властивості, допомагає хворим на рак успішно пройти повний курс хіміотерапії і променевої терапії, збільшує тривалість і якість їх життя. "ЛІАСТЕН" нетоксичний, добре переноситься хворими і практично не викликає побічних ефектів.